از سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد:

نرخ تورم اردیبهشت ماه ، 2/22 درصد است

نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 2/22 درصد می باشد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال 1391 به عدد 2/325 رسید.

تعداد بازديدها:   6,731