دستورالعمل های اجرايی انتشار صکوک استصناع ريالی و ارزی در سيستم بانکی ابلاغ شد

   روابط عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه «دستورالعمل هاي اجرايي انتشار صکوک استصناع ريالي و ارزي در سيستم بانکي» را جهت اجرا ابلاغ کرد.
   شایان ذکر است : شوراي پول و اعتبار د‌ر دوم خردادماه سال جاری با استناد به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل هاي اجرايي انتشار صکوک استصناع ريالي و ارزي در سيستم بانکي را به ترتيب در 23 ماده و 9 تبصره و 24 ماده و 9 تبصره مورد تصويب قرارداد .
   متن کامل این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/9471.aspx  بخش قوانین و مقررات – بخشنامه ها – بخشنامه های اعتبارات قابل دسترس است

تعداد بازديدها:   6,544