«بانک قوامین» تعهدات «شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» را پرداخت می‌کند

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به اطلاع کلیه سپرده‌گذاران «شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» می‌رساند؛ براساس تفاهمنامه مورخ 3/4/1391 بانک قوامین و شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، بانک قوامین جایگزین شرکت تعاونی مذکور گردید و از روز شنبه مورخ 10/4/1391 نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اقدام خواهدنمود.
این گزارش می‌افزاید: هیچگونه نگرانی در استرداد سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان وجود نخواهد داشت و‌ چگونگی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران گرامی متعاقبا" اعلام خواهد شد.
بانک‌مرکزی از آغاز فرایند سامان‌دهی مؤسسات مالی و اعتباری بارها به مردم عزیز کشورمان هشدار داده است‌ تا هنگام سپرده‌‌گذاری، کمال دقت را معمول نمایند و از سرمایه‌گذاری در موسسات فاقد مجوز اکیدا"‌پرهیز کنند. 

تعداد بازديدها:   11,319