علاوه بر تسهیلات ،

تعهدات مشتریان نیز مستلزم اخذ تسویه حساب مالیاتی خواهد بود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه «ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380» را به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ضابطه خواهد بود.
متن کامل این بخشنامه در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir/page/9476.aspx بخش قوانین و مقررات ، بخشنامه های نظارت قابل دسترس می باشد.

تعداد بازديدها:   4,888