سپرده‌گذاران‌ و سهامداران «بانک‌تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» نگران نباشند

«بانک آینده» تعهدات «بانک‌تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» را ایفا می کند

«بانک آینده» تعهدات «بانک‌تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» را عهده‌دار شده است.
در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درخصوص لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهام‌داران بانک تات و موسسات صالحین و آتی، «بانک آینده» تاسیس گردیده و مجاز به فعالیت می‌باشد.
لذا به اطلاع سپرده‌گذاران و سهام‌داران سه موسسه یادشده می‌رساند هیچ گونه نگرانی در خصوص سپرده‌های قبلی مشتریان و سهام این سه موسسه وجود نخواهد داشت و کماکان ادامه فعالیت آنها در قالب شخصیت حقوقی جدید «بانک آینده» امکان پذیرخواهد بود.

 

تعداد بازديدها:   14,845