اداره آمار بانک‌مرکزی اعلام کرد:

نرخ تــــــورم در خــــــــــرداد ماه 1391 معادل 4/22درصد است

خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در خردادماه 1391 به شرح زیر است:
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1390 معادل 4/22درصد است.

تعداد بازديدها:   5,013