معاون نظارتی بانک مرکزی:«بانک تات» مجاز به انجام هیچ عملیات بانکی نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی:«بانک تات» مجاز به انجام هیچ عملیات بانکی نیست

بانک لغو مجوز شده تات، حق انجام هیچگونه عملیات بانکی را ندارد.
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن این خبر افزود: نظر به این که به موجب رای هیات انتظامی بانکها مجوز فعالیت « بانک تات» لغو شده است، لذا تحت این عنوان ،حق انجام هیچ‌گونه فعالیت از جمله دریافت سپرده و عملیات بانکی را ندارد.
 معاون نظارتی بانک‌مرکزی خاطرنشان ساخت: مسئولین  بانک‌ تات موظفند هر چه سریع‌تر نسبت به برداشتن تابلوهای این بانک- که مجوز فعالیت آن لغو شده است- اقدام کنند.
درویشی افزود: بدیهی است براساس تبصره 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هر‌گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های بانک توسط اعضای هیات مدیره سابق این بانک، دخالت در اموال عمومی محسوب گردیده و پیگرد قانونی دارد.

تعداد بازديدها:   9,896