بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

تعیین حداقل میزان بازپرداخت بدهي خريد کالا از طریق کارت‌میزان

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی و  شرکت  دولتی پست بانک تعيين حداقل ميزان بازپرداخت بدهي ناشي از خريد کالا از سوي دارنده کارت‌میزان  ویژه کارمندان و کارگران را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در این بخشنامه آمده است:
  “خريد کالا توسط دارنده کارت اعتباري ميزان به مبلغ کمتر از 500 هزار ريال به صورت نقدي انجام و خريد معادل 500 هزار ريال، تسهيلات تلقي گرديده و با احتساب سود متعلقه طي يک قسط پرداخت گردد و به همين ترتيب با خريد بيش از 500 هزار ريال از سوي دارنده کارت، تعداد اقساط به تناسب مبلغ خريد و احتساب سود تسهيلات افزايش يابد. به هرحال تقسيط بدهي نبايد به گونه‌اي باشد که از سقف 24 قسط فراتر رود.”

تعداد بازديدها:   4,102