ابلاغ بخشنامه فروش ارز مسافرتی به بانکها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای  به مدیریت امور بین المل شبکه بانکی ، حذف ارز مسافرتی به غیر از عتبات عاليات ، سوریه و عمرده مفرده را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
1ـ فروش ارز مسافرتي هوايي، زميني، ريلي و دريايي به مقصد کليه کشورها به استثناء کشورهاي عراق (عتبات عاليات)، سوريه و عربستان سعودي (عمره مفرده) مجاز نمي‌باشد.
2ـ فروش ارز مسافرتي به مقصد عراق (عتبات عاليات) به مبلغ 200 دلار، سوريه 200 دلار و عربستان سعودي (عمره مفرده) 200 دلار و مجموعاً يک بار در سال با رعايت ساير ضوابط مندرج در بند 1 از قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزي امکان‌پذير خواهد بود.
3ـ فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني کمتر از 12سال امکان‌پذير نمي‌باشد.

4-فروش ارز به بیماران و همچنین دانشجویان کماکان به قوت خود باقی است

تعداد بازديدها:   12,871