بانک مرکزی ابلاغ کرد:

اختصاص ارز به کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم بدون قید / کالاهای اولویت سوم تا پنجم با قید عبارت ارز مرجع

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به مدیریت امور بین الملل شبکه بانکی اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم  بدون قید و  کالاهای اولویت های سوم تا پنجم صرفاً در مواقعی که عبارت « ارزمرجع» درج شده باشد را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،در این بخشنامه آمده است:
 پيرو نامه عمومي شماره 103121/91 مورخ 22/4/1391 درخصوص اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي در قالب گروه‌هاي اول تا پنجم به اطلاع مي‌رساند آن بانک بايستي پس از دريافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً درخصوص اولويت‌هاي (گروه‌هاي) اول و دوم نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و يا انجام حواله به نرخ رسمي و با قائل شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مذکور با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه اقدام نمايند.
   لازم به ذکر است در رابطه با اولويت‌‌هاي (گروه‌هاي) سوم، چهارم و پنجم صرفاً در مواقعي که در اوراق مذکور عبارت " ارز مرجع " درج شده باشد، آن بانک مجاز به اقدام مي‌باشد.
   ضمناً درخصوص کليه ثبت سفارش‌هاي صادره مربوط به قبل از تاريخ 3/5/1391 اضافه مي‌نمايد، درصورتي که اوراق مذکور به آن بانک ارايه و تاکنون هيچگونه وجهي بابت تمام و يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نگرديده‌است ، اوراق فوق‌الذکر قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه نمايند.
شايان ذکر است ساير مفاد نامه پيروي فوق‌الذکر کان‌لم‌يکن تلقي مي‌گردد.

تعداد بازديدها:   9,884