حذف ارز درمانی و دانشجوئی صحت ندارد

  عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه ها مبنی بر «حذف ارز دانشجویی»‌ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :
  ارز درمانی و دانشجویی همانند گذشته به متقاضیان واجد شرایط  اختصاص داده می شود و فروش آن در کلیه شعب ارزی بانکها در چارچوب مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است 

تعداد بازديدها:   8,017