شورای پول و اعتبارمصوب کرد؛

سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و فرابورس به عنوان وثيقه تسهيلات پذیرفته می شود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه  مصوبات يک‌هزار و يک‌صد و چهل و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
1. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري طبق روال معمول مي‌توانند سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران را با ارزيابي ريسک‌هاي مرتبط با آن به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي از اشخاص حقيقي و حقوقي بپذيرند.
2-حداکثر مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع‌ واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در چارچوب آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان مصوب يک‌هزار و يک‌صد و چهل و يکمين جلسه مورخ 23/3/1391 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 122342/91 مورخ 10/5/1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداکثر 20 درصد سرمايه پرداخت‌شده و اندوخته هر بانک يا مؤسسه اعتباري باشد.

تعداد بازديدها:   4,644