بخشنامه جدید ارزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای پیرو نامه عمومی شماره 114535/91 مورخ 3/5/1391 و باتوجه به توافقات بعمل آمده با وزارت صنعت ، معدن و تجارت به مدیریت امور بین الملل شبکه بانکی کشور اعلام کرد:
* کلیه ثبت سفارش هایی که قبل از تاریخ 18/4/1391 توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادرشده و تاکنون تعیین گروه (اولویت) نگردیده اند، می بایستی جهت تعیین گروه کالایی(اولویت بندی) به وزارت مذکور مراجعه نمایند .
* کلیه ثبت سفارش هایی که از تاریخ 18/4/1391 الی 2/5/1391 توسط وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت صادر و گروه کالایی (‌اولویت بندی) آنها اول تا پنجم می باشد ، ‌از سوی آن بانک قابل پذیرش بوده و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارت مذکور جهت تعیین گروه ( اولویت ) نمی باشد .
* در مواردی که نیاز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کالایی (اولویت بندی) می باشد ، آن بانک می تواند به سامانه پرتال ارزی مراجعه نماید .
   شایان ذکر است، سایر مفاد نامه عمومی پیروی صدرالذکر کماکان به قوت خود باقی است .

تعداد بازديدها:   12,735