بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال جاری40 میلیون ریال است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ 22/05/1391 کمیسیون اعتباری ، حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1391 مبلغ 40 میلیون ریال است.

تعداد بازديدها:   4,741