معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی از سوی دکترمحمود‌ بهمنی‌ رئیس کل بانک مرکزی ، دکتراصغر ابوالحسنی هستیانی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد.
دکتر ابوالحسنی پیش از این به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه می کرد .

تعداد بازديدها:   5,260