ابلاغ بخشنامه مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه «رسالت»

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: مجوز فعاليت بانک قرض‌الحسنه رسالت به موجب نامه  شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 صادر گرديده و این بانک مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ ربا، مصوبات شوراي پول ‌و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايد.

تعداد بازديدها:   7,356