بانک مرکزی ضمن تکذیب توقف پرداخت ارز ورود کالا اعلام کرد؛

ارز لازم جهت ورود کالاهاي اساسي همچنان پرداخت می شود

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو انتشار اخباری مبنی  بر توقف پرداخت  ارز از سوی بانک مرکزی جهت ورود کالا به کشور به اطلاع می رساند: اين بانک کماکان ارز لازم جهت ورود کالاهاي اساسي و استراتژيک مورد نياز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروههاي کالايي"اول و دوم" قرار گرفته‌اند را به نرخ مرجع تأمين نموده و مراتب طي بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي صادره به نظام بانکي کشور نيز مورد تأکيد قرار گرفته ‌است.
 شايان ذکر است به بانکهاي عامل تکليف گرديده است تا ارز تخصيص يافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهاي اساسي و ضروري انتقال یافته و این مهم از سوي حوزه نظارتي بانک در بازرسي‌هاي دوره‌اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
ضمناً درخصوص حسابهاي ارزي اشخاص نيز لازم یادآوری است بانک مرکزی  بانکهاي عامل را موظف نموده‌است تا درصورت تقاضاي برداشت ازموجودی حساب‌هاي ارزي مفتوحه به صورت اسکناس (فيزيکي)  نسبت به پرداخت عين ارز ارائه شده به مشتريان اقدام نمايند.
اضافه مي‌ گردد سود متعلقه به حسابهاي مورد نظر نيز ( وفق بخشنامه)  متناسب با بازدهي بکارگيري منابع مزبور توسط بانکهاي عامل بصورت ارزي قابل پرداخت مي‌باشد.

تعداد بازديدها:   5,647