توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز؛

تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه

   روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو اطلاعیه مورخ 27/6/1391 این بانک درخصوص پرداخت ارز جهت ورود کالاهای اساسی و استراتژیک  مورد نیاز کشور به اطلاع می رساند :
   کالاهای اساسی اولویتهای اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌گردد و بزودی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز  از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تامین می باشد . این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی می‌باشد .
  شایان ذکر است تصمیم فوق در جهت اجرایی کردن توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ شده است .

تعداد بازديدها:   5,726