«اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر ماه اجرایی می شود

    نشست ویژه دکتر بهمنی با وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رییس صندوق توسعه ملی در خصوص طرح تخصیص ارز برای واردات کالاهای اولویت 2 به بعد‌ روز شنبه مورخ 1/7/91 در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ دکتر بهمنی ضمن بازدید از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، این طرح را بسیار خوب و سودمند ارزیابی کرد و گفت : این طرح از روز دوشنبه مورخ 3/7/1391 به صورت یکپارجه و سراسری اجرایی خواهد شد . وی درخصوص سازو کار این اتاق گفت : اولویت های 3 به بعد ، قرار است با نرخ 2 درصد زیر قیمت بازار ارز دریافت کنند و مبنای تعیین نرخ ، میانگین بازار ارز است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این نکته که ارز تخصیص یافته به گشایش کنندگان در این اتاق مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست ، عنوان نمود: بخشی از این ارز متعلق به صادر کنندگان ، پتروشیمی و بخشی دیگر مربوط به  صندوق توسعه ملی است که آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد تا به متقاضیان تخصیص یابد.
 رییس کل بانک مرکزی درخصوص میزان ارز تخصیص یافته به متقاضیان گفت: اولویت های 3 به بعد به هر میزان افزایش پیدا کند ، ارز در اختیارشان قرار خواهیم داد و امیدواریم با این روند ، کاهش تقاضا در بازار آزاد آغاز شود و قیمت ارز کاهش یابد.
 دکتر بهمنی در پایان با اشاره به این که شرکت‌های غیر‌دولتی نیز می توانند ارزشان را عرضه کنند ، گفت: صادر کنندگان ، شرکت های غیر دولتی و حتی خانواده ها و اشخاصی که ارز دارند می توانند ارزشان را به صورت مستقیم ، بدون واسطه و از طریق بانکها با هماهنگی بانک مرکزی و به نرخ روز در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهند.

تعداد بازديدها:   5,025