مرکز مبادلات دارندگان و متقاضیان ارز رسما آغاز به کار کرد

در چارچوب سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و پیرو توافقات بعمل آمده  بین بانک مرکزی ، بانکهای عامل و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، عملیات اجرایی طرح مبادلات ارزی در مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ مشتریان بانکها در تهران و شهرستانها ضمن مراجعه به شعب ارزی تعیین شده از سوی بانکهای ملت و کشاورزی ، نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است تقاضای مزبور از طریق شعب مرکزی بانکهای عامل به مرکز تبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ارسال خواهد شد.

تعداد بازديدها:   5,195