سخنگوی مرکز مبادلات ارزی:

منابع مرکز مبادلات ارزی، صرف تامین مالی بودجه دولت نخواهد شد

مرکز مبادله ارزی محل تلاقی دارندگان و متقاضیان ارز بوده و وجوه ریالی حاصل از فروش ارز صادرکنندگان در اختیار آنها قرار گرفته است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «صمد کریمی» کارشناس ارشد بین الملل بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ضمن اعلام مطلب فوق ،خاطر نشان کرد : به هیج عنوان منابع این مرکز صرف تامین مالی بودجه دولت نخواهد شد .
کریمی افزود: انتقال مبلغ ارز خریداری شده توسط واردکنندگان از طرف بانکهای کشور به بانکهای ملت و کشاورزی با افتتاح حساب ریالی توسط مشتریان امکان پذیر خواهد بود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدف از ایجاد این مرکز را کنترل نوسانات بازار ارز خواند و گفت‌: جهت رفع کاستی‌ها و مشکلات احتمالی طرح، کمیته‌ای مسئولیت رفع آنها را به صورت روزانه برعهده خواهد داشت.

تعداد بازديدها:   5,021