فروش ارز به دانشجویان بورسیه و بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی‌ به نرخ مرجع خواهد بود

    روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص مقررات خرید و فروش ارز موارد ذیل را به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند:
1- فروش ارز به نرخ مرجع کماکان برای دانشجویان بورسیه ( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ) همچنین بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی و زائرین حج تمتع 1391 امکان‌پذیر خواهد بود.
2- کلیه بانکها مجاز هستند ارز متقاضیان را (اعم از حواله و اسکناس ) به نرخ غیرمرجع(مبادله‌ای) که روزانه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی اعلام می‌شود خریداری نمایند.
3- کلیه بانکهای عامل می‌توانند ارزهای خریداری شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غیرمرجع(‌مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) بابت مصارف خدماتی (به‌ استثنای ارز مسافرتی) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.
4- مسافران خارج از کشور می‌توانند ارز مسافرتی موردنیاز خود را به نرخ  غیر مرجع(مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) در چارچوب مقررات، از بانکهای ملی ایران یا ملت تامین نمایند.

 

تعداد بازديدها:   7,650