با استقبال شایان توجه از مرکز مبادلات ارزی؛

میزان مبادلات ارزی از مرز 24 میلیون دلار گذشت

میزان تبادلات ارزی در سومین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی بالغ بر 14 میلیون دلار اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ میزان مبادلات معادل 4 میلیون دلار نسبت به روز گذشته افزایش نشان می دهد.
شایان ذکر است روز گذشته میزان تبادلات بالغ بر 10 میلیون دلار بوده است، که با احتساب 14 میلیون دلار روز جاری ، این میزان از مرز24 میلیون دلار گذشت.

تعداد بازديدها:   3,666