به دنبال استقبال متقاضیان ؛

مرکز مبادلات ارزی هفته آینده از ساعت 8 صبح الی 8 شب به ارائه خدمات می‌پردازد

  ساعت کاری مرکز مبادلات ارزی افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرکز مبادلات ارزی با هدف تسهیل مبادلات و رسیدگی به تقاضاهای واردکنندگان، از هفته‌ آینده به صورت تمام وقت در خدمت متقاضیان خواهد بود و از ساعت 8 الی 20 به صورت یکسره به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
گفتنی است مرکز مبادلات ارزی روزهای پنج شنبه نیز تا ساعت 12 به ارائه خدمات اهتمام‌ خواهد داشت.

تعداد بازديدها:   4,545