معاون ارزی بانک مرکزی‌:

مرکز مبادلات ارزی به تقاضاهای واقعی پاسخ می دهد

فعالیت مرکز مبادلات ارزی از فشار بر بازار آزاد  خواهد کاست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ کیانی راد‌ درخصوص تاثیر بازار مبادلات ارز بر بازار ارز بیان نمود: باید اجازه داد مدتی از فعالیت مرکز مبادلات ارزی بگذرد تا  به تقاضاهای واقعی پاسخ داده شود و فشار بر بازار آزاد از این نظر، کاسته شود. در این صورت، دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد .
معاون ارزی بانک مرکزی در باره نحوه محاسبه نرخ ارز در این مرکز گفت : پس از درنظر گرفتن سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی‌های مجاز ، نرخ اولیه به‌دست ‌می‌آید و پس از کسر کارمزد ، دو درصد از این رقم کاسته می‌شود و در نهایت، نرخ ارز غیرمرجع ( مبادله‌ای) به دست می‌آید.

تعداد بازديدها:   6,082