سقف ورود و خروج ارز؛ 5000 دلار

ورود و خروج ارز تا سقف 5000 دلار یا  معادل آن به سایر ارزها توسط مسافران مجاز است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ورود ارز توسط هر مسافر از خارج یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی به صورت اسکناس تا سقف 5000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می‌باشد .
این گزارش می افزاید: برای ورود اسکناس بیش از 5000 دلار ، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی اظهارنامه ارزی تکمیل و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک مستقر در مبادی ورودی گمرک ثبت گردد.
گفتنی است خروج اسکناس به خارج از کشور(از سرزمین اصلی یا  مناطق آزاد تجاری- صنعتی ) تا سقف 5000 دلار و یا معادل آن  به سایر ارزها مجاز  است لیکن خروج بیش از میزان تعیین شده، موکول به ارائه اظهارنامه ارزی و یا اعلامیه (هرنوع سند) بانکی معتبر توسط مسافر خواهد بود که مبین پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد.

تعداد بازديدها:   13,953