در پایان نهمین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی؛

تعداد ثبت سفارشات معامله شده به 655 فقره رسید

  مرکز مبادلات ارزی علی رغم مراجعه مشتریان به شعب ارزی بانک های عامل کماکان به عنوان پنجره واحد نقش فعالی در کنترل و مدیریت بازار ارز ایفا می کند.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در نهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی 105 فقره ثبت سفارش انجام شد، به طوری که  کل ثبت سفارش معامله شده از ابتدای فعالیت این مرکز تا پایان روز گذشته به 655 فقره که منجر به تخصیص ارز گردید، رسیده است.

 

تعداد بازديدها:   4,171