تعداد ثبت سفارشات انجام شده به 800 فقره رسید

رسیدگی به ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی شتاب گرفت

تعداد ثبت سفارشات انجام شده درمرکز مبادلات ارزی از زمان شروع به کار تاکنون به 800 فقره  رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در پایان دهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی، مرکز با جدیت و تلاش‌ فراوان‌ به تقاضاهای دریافت شده، رسیدگی نمود . آمار نشان می‌دهد میزان تقاضاهای ثبت سفارش‌ شده‌ از ابتدای فعالیت این مرکز تا پایان روز گذشته به 800 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   4,924