تا نیمروز شانزدهم مهرماه و در مرکز مبادلات ارزی ؛

تعداد ثبت سفارشات پذیرفته شده به 1212 فقره رسید

امروز نیز طبق روال روزهای گذشته با فعالیت مرکز مبادلات ارزی نرخ انواع ارز کاهش یافت . 
به گزارش روابط‌عمومی‌بانک‌مرکزی ، همه‌روزه به طور میانگین 97 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی به ثبت می‌رسد که با توجه به آمار نهمین روز فعالیت این مرکز که 247 فقره ثبت سفارش بود ، رشدی‌ معادل 3 برابر نسبت به میانگین ثبت سفارش از آغاز تا پایان نهمین روز فعالیت این مرکز دیده می‌شود. 
شایان ذکر است ؛ تا ظهر روز جاری تعداد ثبت سفارشات مرکز 86 فقره اعلام شد که با احتساب ثبت سفارشات روزهای قبل، این تعداد در مجموع ‌به 1212 فقره رسیده است .

تعداد بازديدها:   2,861