تعداد ثبت سفارشات پذیرفته شده به 1613 فقره رسید

سرعت چشمگیر‌ رسیدگی به تقاضاهای مرکز مبادلات ارزی

 مرکز مبادلات ارزی در دوازدهمین روز فعالیت خود، روز پر کاری را پشت‌سر گذاشت .
به گزارش روابط‌عمومی‌بانک‌مرکزی،امروز در مرکز مبادلات ارزی 233 فقره ثبت سفارش صورت گرفت و با احتساب این تعداد، میزان کل ثبت سفارش‌های صورت گرفته از ابتدای فعالیت مرکز تاکنون به 1613 فقره رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: آغازعملیات تخصیص ارز به اولویت‌های گروه ششم از پانزدهم مهرماه جاری، در افزایش میزان فعالیت مرکز تاثیر چشمگیری داشته‌ است و این مرکز با تلاش فراوان و تمام وقت (از ساعت 8 صبح  لغایت20) به تقاضاهای واصله رسیدگی می‌کند.

تعداد بازديدها:   4,384