ارز دانشجویان غیربورسیه ، بیماران و مسافران به نرخ ارز مبادله ای تامین می شود

دانشجویان غیربورسیه و بیماران می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ مبادله‌ای تامین نمایند‌. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی دانشجویان غیربورسیه می‌توانند با ارائه مدارک مثبته به شعب ارزی بانک تجارت مراجعه و نسبت به تامین ارز خود به نرخ مبادله‌ای اقدام نمایند . 
این گزارش می‌افزاید: بانک ملت نیز آماده تامین ارز مسافران و بیماران به نرخ مبادله‌ای بر اساس بخشنامه صادره بانک مرکزی است.

تعداد بازديدها:   9,291