مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:

انتشار 25 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از 22 مهر ماه

بانک مرکزی بر اساس بند 4 مصوبه جلسه مورخ 27/4/1391شورای پول و اعتبار ، مبادرت به انتشار یکصد‌ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت می‌نماید‌.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر پیمان قربانی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، با اشاره به جلسه 1142 شورای پول و اعتبار و تصویب انتشار اوراق مشارکت توسط بانک‌مرکزی گفت‌: براساس نظر این شورا‌، بانک مرکزی به منظور مدیریت میزان نقدینگی در جامعه و هدایت روند رشد نقدینگی در مسیر مطلوب، طی سال نسبت به انتشار یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت اقدام خواهد نمود.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی افزود : در مرحله اول انتشار این اوراق که از بیست و دوم مهرماه و به مدت یک هفته آغاز می‌شود ، 25 هزار میلیارد ریال اوراق عرضه ‌خواهد ‌شد . 
وی در ادامه؛ بانکهای سپه ،‌صادرات ایران ، تجارت ،‌اقتصادنوین و پارسیان را بانکهای عامل فروش مرحله نخست فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی برشمرد.
دکتر قربانی‌ درخصوص ویژگیهای این اوراق گفت : اوراق مشارکت بانک مرکزی دارای سررسید یکساله و نرخ سود علی‌الحساب20 درصد بوده و معاف از مالیات است و سود آن نیز هر سه ماه یکبار به خریداران پرداخت می‌شود .
ایشان در ادامه افزود : نرخ سود بازخرید اوراق قبل از سررسید 19 درصد بوده و این اوراق قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را نیز دارا است. همچنین مبنای محاسبه سود اوراق مشارکت بانک مرکزی 360 روز و روز شمار خواهد بود .
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در خاتمه افزود :‌ بانک مرکزی ، پرداخت اصل و سود این اوراق‌ را تضمین ‌نموده است.

تعداد بازديدها:   3,953