مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی :

عملکرد بانک مرکزی در پیش فروش سکه بسیار مطلوب بوده است

بخش عمده ای از تعهدات بانک مرکزی درخصوص سکه های پیش فروش به انجام رسیده و عملکرد بانک‌ در این بخش، بسیار مطلوب بوده است.
به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی با اشاره به این مطلب که در سال گذشته 6/9 میلیون سکه پیش فروش شد، افزود : این پیش‌فروش در 5 مرحله و به صورت دو مرحله ‌4 ماهه ، یک مرحله 6 ماهه ، یک مرحله 8 ماهه و یک مرحله 9 ماهه انجام شد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایفای تعهدات این بانک در بخش پیش فروش سکه و تحویل آن به خریداران را مطلوب ارزیابی نمود و از افرادی که موعد سررسید دریافت سکه‌هایشان فرارسیده یا از زمان آن گذشته است ، درخواست کرد هرچه زودتر نسبت به مراجعه به بانک مربوطه و دریافت سکه‌هایشان اقدام نمایند.
وی در ادامه گفت : سکه هایی که موعد سررسید آنها فرارسیده است تا 2 ماه در بانک نگهداری می شود تا افراد برای دریافت آن مراجعه کنند و  پس از این مدت، این سکه ها به سرپرستی شعب‌ بانک ملی در استان مربوطه ارجاع داده می شود .‌لذا هموطنانی که بعد از گذشت مدت زمان فوق، تصمیم به دریافت سکه های خود بگیرند، می‌بایست با مراجعه به سرپرستی امور شعب بانک ملی در استان ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه نگهداری اشیاء گرانبهای امانی ، مبادرت به دریافت سکه های خود نمایند .
دکتر قربانی‌ درخصوص اوراق حواله سکه (پته)،  به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین سکه نیز اظهار داشت : مدت اعتبار پذیرش حواله‌ها  در تمامی شعب بانک ملی تا پایان سال 1391 بوده و پس از آن، حواله‌های یادشده صرفا" در شعب صادرکننده دارای اعتبار خواهد بود. لذا توصیه می شود دارندگان این حواله‌ها طی ماه‌های آتی و قبل از پایان سال، جهت دریافت سکه‌های خود به شعب بانک ملی ایران مراجعه نمایند.
ایشان در خاتمه افزود :‌ بانک مرکزی کماکان در حال ایفای تعهدات خود در بخش سکه های پیش فروش بوده و همچنان مشغول رصد دقیق بازار و پیگیری تحولات موجود در بازار سکه است . لذا هر زمان که لزوم ورود به این بازار از سوی بانک مرکزی احساس شود این بانک با آمادگی کامل و بهره‌گیری از تمام توان، طرح‌های مورد نظر خویش را به اجرا می‌ گذارد.

تعداد بازديدها:   5,413