در چهاردهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی،

تعداد ثبت سفارشات از مرز 2 هزار فقره عبور کرد

مرکز مبادلات ارزی نقش اصلی را در تامین نیازهای واردکنندگان و تعیین قیمت ارز ایفاء‌ خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در چهاردهمین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی ، تعداد 250 فقره ثبت سفارش در مرکز صورت گرفت که با احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده تاکنون از مرز 2 هزار فقره نیز عبور کرد.
گفتنی است، اتصال شعب ارزی شبکه بانکی شهرستان‌ها به مرکز مبادلات ، سبب شده است تا نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان و واردکنندگان به این مرکز نباشد و کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد .
این مرکز در ایجاد ثبات در بازار ارز کشور نقش کلیدی ایفاء ‌خواهد کرد.

تعداد بازديدها:   2,970