پس از اختصاص کد تخصیص ارز؛

بانک‌های عامل بعد از واریز وجه ریالی توسط واردکنندگان موظف به‌ انتقال ارز هستند

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اعلام کرد ؛ ‌کلیه شعب ارزی بانکهای کشور مطابق با بخشنامه صادره موظفند پس از اختصاص کد تخصیص ارز و واریز وجه ریالی توسط واردکنندگان به حساب بانک عامل ، در اسرع وقت نسبت به خرید ارز اختصاص یافته از طریق اتاق معاملات بانکها و انتقال آن به بانک کارگزار خارجی اقدام نمایند .

تعداد بازديدها:   5,242