از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد؛

دستورالعمل‌های حسابداري عقد استصناع و عقد خريد دين

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طي بخشنامه ای «دستورالعمل های حسابداري عقد استصناع وعقد خريد دين» را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی ،‌غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد .  
در این بخشنامه آمده است : به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص انجام عمليات حسابداري مربوط به اعطاي تسهيلات در قالب عقود استصناع و خرید دین در شبکه بانکي کشور و در راستاي اعمال صحيح تسهيلات اعطايي ياد شده در حساب‌ها و دفاتر مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري « دستورالعمل حسابداري عقد استصناع» و «دستورالعمل حسابداري عقد خريد دين» تهيه و در دوازدهمين جلسه مورخ بیست و ششم شهریور ماه سال‌ جاری کميسيون مقررات‌ و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مصوب گرديد .
شایان ذکر است ، سرفصل حساب‌هاي دفتر کل جديد مورد نياز براي انجام عمليات حسابداري تسهيلات اعطايي در قالب عقود فوق‌الذکر، پيش‌تر طي بخشنامه‌هاي شماره 141630/91 و 141033/91 مورخ 28/5/1391 اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ابلاغ گرديده است.
 ضمنا" دستورالعمل‌های اجرایی عقود مزبور که مصوب شورای پول و اعتبار می باشند، قبلا" طی بخشنامه شماره 141696/91 مورخ 20/6/1391 به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

تعداد بازديدها:   8,277