در شانزدهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی ؛

تعداد ثبت سفارشات از مرز 2500 فقره عبور کرد

 تامین ارز متقاضیان از طریق شعب ارزی بانکها درحال انجام‌ است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شانزدهمین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی ، تعداد 318 فقره ثبت سفارش در این مرکز صورت گرفت که با احتساب عملکرد روزهای پیشین‌، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده تاکنون به رقم 2535 فقره رسید. 
شایان ذکر است‌،به دنبال ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای، فرآیند گذار از تمرکز‌زدایی مرکز مبادلات ارزی در هدایت مشتریان بانک و یا واردکنندگان به شعب ارزی بانک‌های خصوصی و دولتی در‌حال انجام است و بر تعداد بانک‌هایی که تامین ارز متقاضیان را از طریق شعب انجام می‌دهند، افزوده می‌شود .

تعداد بازديدها:   3,825