بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از مرکز مبادلات ارزی

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان روز کاری دوشنبه بیست و چهارم مهرماه با حضور در مرکز مبادلات ارزی در جریان جزییات روند کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ غضنفری از نزدیک با نمایندگان بانک های عامل درباره مرکز مبادلات ارزی گفت و شنود نمود.
این گزارش می افزاید: در پایان هفدهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی تعداد 87 فقره ثبت سفارش صورت گرفت که با احتساب عملکرد روزهای گذشته تعداد ثبت سفارش های انجام گرفته این مرکز به 2806 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   3,498