بازدید صبحگاهی معاون ارز ی بانک از مرکز مبادلات ارزی

اهتمام جدی به حل مشکلات واردکنندگان

 طی روز جاری، 124 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد معاملات ثبت سفارش شده در مرکز به 3061 فقره رسید.
گفتنی است صبح امروز معاون ارزی  بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در مرکز حضور یافتند و ضمن گفت و شنود با متقاضیان، دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر نمودند.

تعداد بازديدها:   3,885