پذیرش5275 فقره ثبت سفارش تاکنون

 طی روز جاری، 172فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفته است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده در این مرکز به رقم5275 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,241