از سوی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تشریح شد ؛

اقدامات بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به بررسی های انجام شده درخصوص مدیریت نقدینگی کشور ، اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی در جهت مهار نقدینگی را تشریح کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر قربانی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی با اشاره به لزوم مهار نقدینگی در کشور و نتایج بررسی های انجام شده توسط بانک مرکزی در این زمینه اظهارداشت : بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی خود به عنوان تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و اعتباری و مجری این امر ، اقدامات متعددی را برای سال جاری پیش بینی کرده است. همچنین گزارش ها و پایش هایی در زمینه نقدینگی انجام گرفته و به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسیده و تصمیماتی نیز در این خصوص اتخاذ شده است .
دکتر قربانی از جمله این اقدامات را مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی این موضوع، هدایت خطوط اعتباری و کانالیزه کردن آن و انتشار اوراق مشارکت که در هفته‌های پیش مرحله اول آن را داشتیم ، بیان داشت . 
مدیر اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی افزود : هدف از اجرای این طرح‌ها ، تامین نقدینگی متناسب با نرخ‌های اقتصاد کشور و رشد آن مطابق با روند مدنظر بانک مرکزی است .
ایشان هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد در کشور را نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح ها ذکر کرد و درخصوص ابهامات ایجاد شده پیرامون اقدام دوباره بانک مرکزی برای پیش فروش سکه خاطرنشان کرد : اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی متنوع بوده و یکی از گزینه‌هایی که این بانک در زمینه جذب نقدینگی مازاد در سال گذشته داشت، پیش فروش سکه بود که در 5 مرحله (دو مرحله چهار  ماهه، یک مرحله شش ماهه، یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله 9 ماهه)  انجام شد .
وی گفت : در حال حاضر بانک مرکزی درحال ایفای تعهدات مرحله هشت ماهه می باشد و از اواسط آذرماه تحویل سکه‌های مرحله 9 ماهه آغاز می شود .
دکتر قربانی با اشاره به تجربه موفق بانک مرکزی در زمینه پیش فروش قبلی سکه و ایجاد ثبات لازم در بازار از این طریق اذعان داشت : تحولات سکه در ماه‌های اخیر ناشی از عوامل تعیین کننده ای همچون نرخ ارز و طلا در بازار جهانی بود و به همین دلیل باید گفت که بازار سکه در ماه‌های اخیر حبابی نبوده است.
ایشان در ادامه سخنان خود افزود : بانک مرکزی به صورت مستمر در حال رصد بازار سکه بوده و متناسب با تحولات قیمتی، راهکارهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد که از جمله آنها ،جمع‌آوری نقدینگی به منظور هدایت آن به سمت تولید با استفاده از ابزارهایی همچون فروش اوراق مشارکت ، مهار اضافه برداشتها و خطوط اعتباری است.
 مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد : چنانچه زمانی بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی تصمیم به  فروش سکه بگیرد ، مطمئناً‌ در موعد مقتضی این امر، با اطلاع‌رسانی گسترده به آگاهی هموطنان عزیز خواهد رسید.
دکتر قربانی با اشاره به فعالیت‌های در دست اقدام بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی خاطرنشان کرد : درحال حاضر تمرکز بانک مرکزی بر شیوه‌های مدیریت نقدینگی ، از جمله مهار اضافه برداشت‌ها، هدایت خطوط اعتباری و همین طور انتشار اوراق مشارکت می باشد و جلسات مستمر و متعددی با بانکها در همین رابطه برگزار شده است  و راهکارهای لازم برای مهار اضافه برداشت دنبال می شود .
وی در زمینه خطوط اعتباری نیز افزود : بانک مرکزی همواره به حمایت از تولید همت گماشته و عملکرد آن هم طی سالیان اخیر بیانگر این امر می باشد . در حال حاضر نیز سیاست بانک مرکزی ، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال زاست.
ایشان همچنین درخصوص هدایت نقدینگی موجود گفت : با توجه به پایش هایی که در مورد رشد نقدینگی و روند آن صورت گرفته، اقدامات لازم از جمله فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است که در مرحله اول آن در ماه گذشته 25 هزار میلیارد ریال توسط 5 بانک عامل عرضه گردید.

تعداد بازديدها:   6,261