براساس توافق به‌عمل آمده میان بانک مرکزی و بانک تجارت؛

فرآیند تخصیص ارز به دانشجویان غیربورسیه شتاب می‌گیرد

     با توجه به مذاکرات و توافقات انجام شده میان بانک مرکزی و بانک تجارت (به عنوان بانک عامل) مقرر شد؛ فرآیند تخصیص ارز به دانشجویان غیربورسیه (آزاد) از طریق بانک مزبور تسریع شود.
    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌؛ بانک ملت نیز به عنوان بانک عامل، ‌ارز ماموریت ثابت و غیرثابت سفرهای خارجی کارکنان دولت‌ را تامین خواهد کرد.
    شایان ذکر است از روز چهاردهم آبان‌ماه ، مشتریان شعب ارزی بانک‌ها دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نداشته و می‌توانند تقاضای ارز خود را از طریق شعب ارزی بانک‌های خصوصی و دولتی در تهران و شهرستان‌ها پیگیری نمایند.

تعداد بازديدها:   4,766