همزمان با آغاز مرحله سوم فعالیت مرکز مبادلات ارزی ؛

متقاضیان ارز مبادله ای به شعب ارزی بانکها مراجعه نمایند

     مرحله سوم فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور با هدایت کلیه مشتریان بانکهای خصوصی و دولتی به شعب ارزی آغاز ‌شد .
    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا. کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش براساس اولویت های کالایی می‌توانند به شعب مزبور مراجعه نمایند و ضرورتی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی ندارند.
 این گزارش می افزاید: پس از انجام مذاکرات لازم بین متقاضیان ارز و بانکهای عامل درخصوص نوع ارز ، محل عرضه ، مقصد ارز و نرخ مبادله ای ، بانکهای عامل پس از کنترل اسناد و مدارک جهت دریافت کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری ، اطلاعات مزبور را به صورت الکترونیکی به نمایندگان بانکها در مرکز مبادلات ارزی ارسال نمایند .
   بانک مرکزی در تعامل با بانکهای عامل نسبت به تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده تا بانک عامل پس از واریز 100 درصد معادل ریالی ارز توسط مشتری نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی و متعاقباً‌ انتقال آن به بانک کارگزار خارجی اقدام نماید .
لازم به ذکر است کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و نمایندگان بانک‌های عامل‌ در مرکز مبادلات ارزی صرفا" به بررسی تقاضاهای واصله از شعب ارزی و تامین ارز مربوطه با هماهنگی بانک مرکزی خواهند پرداخت.

تعداد بازديدها:   5,912