سکه 2000 ریالی سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز ایران 1404 ضرب شد

 سکه 2000 ریالی سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز ایران 1404 ضرب شد

 داشتن تصویری شفاف از آینده جهت همسونمودن کلیه فعالیتها، ضرورتی الزام آور و انکارناپذیر است . جوامعی که دارای چشم انداز بلندمدت هستند، توانایی توصیف دقیق و روشن ارزشها و هدفهای متعالی خویش را نیز دارند. انسانهای خودباور و دارای اعتماد به نفس، می توانند اهداف متعالی را انتخاب کرده و آرمان گرا باشند.
چشم انداز، تصويري مطلوب و دست يافتني در افقي معين و بر اساس نيازها، آرمان ها، نيات، ارزش ها و شرايط محيطي پوياي هر كشور است و سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران که با درايت و دورانديشي رهبر فرزانه انقلاب و دستور ايشان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و تدوين و  در آبان ماه 1382 ابلاغ گرديد، دورنمایي روشن از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، كشور و مردم را در افق 1404 به تصوير مي كشد.
در همین رابطه ،گفتگویی با جناب آقای دکتر سیدرسول سجاد ، نماینده بانک مرکزی در «کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجام داده ایم که در ادامه از نظر  می گذرانید .

روابط عمومی

جناب آقای دکتر سجاد ، به عنوان نماینده بانک مرکزی در «کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان»، سند چشم انداز ایران 1404 را چگونه توصیف می نمایید . به صورت اجمالی توضیحاتی در این خصوص بیان کنید .
«سند چشم انداز ایران 1404» در واقع بعد از قانون اساسی دومین سند رسمی کشور به شمار می رود و به لحاظ برخورداری از جایگاه خاص ، در کانون توجه کلیه نهادهای اجرایی و ‌برنامه ریزی کشور قرارگرفته است . لذا کلیه نهادها و سازمانهای اجرایی کشور موظفند‌ برنامه های خود را با این سند هماهنگ نمایند. 
 این سند ، با افق 20 ساله در 13 آبان سال 1382 به دستور مقام معظم رهبری به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ  و متعاقب آن، کمیسیونی تحت عنوان  « کمیسیون  سند چشم انداز وامور نخبگان » در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. در ابتدا موضوع فرهنگ سازی عمومی سند چشم انداز با هدف آشنا نمودن‌عامه مردم و هم چنین برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور با مفاهیم سند جشم انداز و مباحث موجود در آن در دستورکار کمیسیون چشم انداز قرار گرفت .
اگر بخواهیم نگاهی کلی به اهداف  سند چشم انداز داشته باشیم، می توان به‌ ویژگیهایی که برای جامعه ایرانی در سند چشم انداز درافق ایران 1404 ترسیم شده  به شرح  زیر اشاره نمود :
 * توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابی، با تأكيد بر مردم سالاري دینی، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مندی  از امنيت اجتماعي و قضايي.
* برخوردار از دانش پيشرفته، توانایی در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي.
* امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
* برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
* فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيۀ تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
* دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي ( شامل: آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه ) با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقای سطح نسبي درآمد سرانه و  رسيدن به اشتغال كامل.
* الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري دینی ، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطق‌هاي مبتنی بر تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني(ره )
* داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
در واقع،  بر اساس موارد فوق الذکر ، 5 محور اصلی چشم انداز 1404 عبارتند از :
* جایگاه اول اقتصادی
* توسعه یافته
* تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل
* هویت اسلامی و انقلابی
* الهام بخش در جهان اسلام

لطفاً درخصوص دلایلی که موجب شد تا بانک مرکزی مبادرت به ضرب سکه یادبود سالروز ابلاغ سند چشم انداز ایران 1404 نماید ، توضیحاتی ارائه فرمایید .
 همان‌گونه که اشاره شد فرهنگ سازی عمومی چشم انداز ایران 1404 از ابتدا در دستور کار کمیسیون سند چشم انداز قرار گرفته است. دراین زمینه با توجه به تقارن سالروز ابلاغ سند ( 13 آبان)  و عیدغدیرخم ، این تقارن به فال نیک گرفته شد و هفته 13 الی 20 آبان با عنوان هفته پاسداشت سند چشم انداز از طرف کمیسیون چشم انداز نام‌گذاری گردید. در این هفته برنامه های متنوعی برای دستگاههای اجرائی (51 دستگاه) از جمله بانک مرکزی تعریف شد  که بانک مرکزی نیز با توجه به نقش خود در سیستم بانکی و اقتصاد کشور به ایفای آن پرداخت.  یکی از موارد پیشنهادی از سوی مجمع که با استفبال بانک مرکزی مواجه گردید ، پیشنهاد ضرب سکه یادبود سالروز ابلاغ سند چشم انداز بود. پس از بررسی انجام شده توسط کارشناسان سازمان تولید اسکناس و مسکوک و هماهنگی با کمیسیون پاسداشت سند چشم انداز در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد از نماد سند چشم انداز  برای طرح ضرب سکه استفاده شود و این مهم،  با مدیریت و تلاش ارزشمند دبیرکل بانک مرکزی و همکاری و پشتکار مدیرکل سازمان اسکناس و مسکوک و همکاران ایشان عملی شد. هم چنین درهفته پاسداشت سند چشم انداز علاوه بر ضرب سکه ، نامه ای به امضای ریاست کل بانک برای مدیران عامل بانکها ارسال و از بانکها خواسته شده است تا طی این هفته در زمینه  فرهنگ سازی عمومی سند چشم انداز از طریق تبلیغات عمومی تلویزیونی ، نصب تابلوها و اعلانات در شعب ، درج بیانات مقام معظم رهبری در دستگاههای خودپرداز و ... موضوع سند چشم انداز را به صورتی نمادین برای عموم مردم بیان نمایند .

ویژگیهای سکه دوهزار ریالی یادبود سالروز ابلاغ سند چشم انداز ایران 1404 را  بیان نمایید .
طرح یک طرف این سکه ( روی سکه ) همانند سکه دو هزار ریالی می باشد ( نوشته جمهوری اسلامی ایران در بالا ، نوشته 2000 در وسط ، کلمه ریال در زیر آن و دو خوشه گندم در طرفین آن ). در طرح پشت سکه ، واژه «ایران 1404 » در بالای سکه و در پایین، سال ضرب سکه (1391) حک شده است . همچنین در وسط سکه  نیز نماد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صورت تصویر و نوشتار ضرب گردیده است .
در لبه دور سکه ، بیست دایره به صورت از کوچک تا بزرگ و موافق حرکت عقربه های ساعت از کنار کلمه « ایران 1404» شروع و در دور سکه امتداد یافته و‌ به همان واژه  ختم می‌شود . تعداد دوایر نشان دهنده زمان در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف سند چشم انداز بوده و از کوچک به بزرگ ادامه یافتن آنها بدان معناست که طی این بیست سال با گذشت زمان پیشرفت به سمت جلو بوده و هر سال به سمت اهداف سند چشم انداز پیش می رویم تا به تمامی اهداف این سند دست یابیم .
از دیگر ویژگیهای سکه یادبود سالروز ابلاغ سند چشم انداز ایران 1404 می توان به موارد زیر اشاره کرد :
* وزن سکه 8/6 گرم
* قطرسکه 3/26 میلی متر و...

اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در راستای پیشبرد اهداف  سند چشم انداز را تشریح نمایید .
درادامه بحث فرهنگ سازی عمومی سند چشم انداز ، کمیسیون چشم انداز با عنوان "ستاد راهبردی چشم انداز" اقدام به تدوین" آئین نامه نحوه پیگیری سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران" نمود. هدف از تدوین این آئین نامه،حصول اطمینان از تدوین و ابلاغ سند دستگاهی ؛ ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین برنامه ریزی های کمیسیون چشم انداز با مبادی متناظر در دستگاهها و حصول اطمینان از حرکت مستمر و با شتاب دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف چشم انداز می باشد. در واقع دستگاه‌های اجرائی موظفند سند دستگاهی خود را براساس سند چشم انداز و افق ایران 1404 تنظیم و برنامه استراتژیک خود را به منظور رسیدن به اهداف این سند طراحی نمایند. 
در همین زمینه و به منظور طرح و اجرای موضوع یاد شده ، به دستور ریاست کل بانک مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان  اعضای  هیات عامل بانک مرکزی با هدف "تدوین برنامه استراتژیک  بانک مرکزی در راستای افق چشم انداز 1404 " تشکیل شود که اولین جلسه این کارگروه نیز برگزار شد .
علاوه بر تدوین سند دستگاهی، کمیسیون چشم انداز اقدام به استخراج و تعریف « شاخصهای ارزیابی و پایش عملکرد سند چشم انداز » نموده است . این شاخص ها در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی و ...  تعریف شده و قرار است معیار ارزیابی و پایش عملکرد دستگاههای مختلف قرار گیرد .
در بخش شاخصهای اقتصادی ، حدود 29 شاخص تعریف شده که اندازه گیری و محاسبه  اغلب این شاخصها بر عهده بانک مرکزی می باشد که این موضوع متاثر از نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور و تهیه آمارهای اقتصادی است. در همین رابطه ،  در اولین جلسه کارگروه سند چشم انداز بانک هماهنگی لازم با بخش های اقتصادی، ارزی و ... صورت گرفت و آمار اولیه در رابطه با بحث ارزیابی و پایش عملکرد اقتصادی کشور استخراج شد.
شایان ذکر است عملکرد اقتصادی کشور، در برگیرنده کلیت عملکرد بانک مرکزی نیست چرا که عملکرد اقتصادی برآیند عملکرد  بخشها و دستگاههای مختلف اقتصادی کشور است و  بانک مرکزی نیز یکی از این دستگاهها می باشد و نقش مهمی در جایگاه خود دارد . به هرحال، گزارشی در دست تهیه است تا براساس آن بتوانیم جایگاه ایران در بین 25 کشور منطقه- به لحاظ شاخص های ارزیابی و پایش عملکرد اقتصادی تدوین شده توسط کمیسون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – را در فاصله سالهای 1384 الی 1390  اندازه گیری نماییم و این موضوع در راستای ارزیابی و پایش تحقق اهداف سند چشم انداز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد .

آیا موارد دیگری نیز در سند چشم انداز، مرتبط با شرح وظایف بانک مرکزی درنظرگرفته شده است ؟ در این باره توضیح دهید .
از جمله مواردی که بانک مرکزی در راستای پیشبرد اهداف سند چشم انداز در دستور کار خود قرارداده است، بحث اجرای کارگاه‌های آموزشی با حضور نخبگان و مدیران ارشد بانک مرکزی و در ادامه در سطح شبکه بانکی کشور است . اجرای این کارگاه‌ها از جمله مواردی است که کمیسیون سند چشم انداز و امور نخبگان پیگیر آن می باشد . در این کارگاه‌ها ، ‌ویژگیها و جنبه های مختلف سند چشم انداز برای‌ مدیران و نخبگان دستگاه‌های اجرایی ، توسط اساتید مجمع تشخیص مصلحت نظام تدریس می شود . این بحث در بانک مرکزی به صورتی جدی در دستور کار قرارگرفته است و انشاءالله در آینده نزدیک این دوره ها برگزار شده و نخبگان و مدیران ارشد بانک مرکزی و شبکه بانکی در جریان این آموزش ها  قرارخواهند گرفت .
 البته موارد دیگری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که در زمان مقرر در آن خصوص اطلاع رسانی انجام خواهد شد .

تعداد بازديدها:   7,100