پذیرش6320 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

مرکز مبادلات ارزی در روز شانزدهم آبان ماه ، تعداد204 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت‌ سفارش‌های پذیرفته شده در این مرکز به رقم6320 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   3,078