ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد

بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، به نرخ مبادله ای انجام می گیرد

    تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده مرکز مبادلات ارزی در روزهفدهم آبان ماه ، 221 فقره اعلام شد که با احتساب روزهای قبل، تعداد کل ثبت سفارش های تخصیص ارز یافته به 6336 فقره رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛  براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت تسهیلات بایستی به ارز صورت گیرد لیکن وفق مصوبه کمیته ویژه وزراء ، به منظور تسهیل در امر بازپرداخت اقساط توسط تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت تسهیلات مورد بحث به نرخ مبادله‌ای امکان پذیر گردید.
 خاطر نشان می‌سازد مطابق تصمیمات ارزی جدید، ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد.

تعداد بازديدها:   5,005