اسامی سه شرکت تعاونی اعتباری غیر‌مجاز اعلام شد

«شرکت تعاونی اعتبار عمران گستر کتالم» شهرستان رامسر، «شرکت تعاونی اعتبار توسعه عمران رامسر» و «شرکت تعاونی اعتبار بخش گتاب» شهرستان بابل فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده و مجاز به ادامه فعالیت نمی باشند لذا به کلیه هموطنان ارجمند اعلام می گردد از سپرده‌گذاری در شرکتهای تعاونی‌ یادشده جدا" خودداری نمایند.
ضمنا"توقف فعالیت تعاونی‌های مذکور از طریق مراجع ذی‌ربط در دست اقدام است.

تعداد بازديدها:   9,430