سپاس؛ گامی جدید در راستای راهبرد کلی سامان دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور

     سامانه پرداخت الكترونيك سيار(سپاس) ، گام جديدي در راستاي راهبرد كلي سامان‌دهي نظام پرداخت الكترونيك كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ با اجرایی شدن این طرح ، بستر مناسبی جهت پرداخت الكترونيك از طريق گوشي تلفن همراه و نيز انواع كارت هاي خارج از شبكه بانكي (همچون كارت مترو و كارت سوخت) فراهم خواهد شد .
   این گزارش می‌‌افزاید: از جمله وجوه تمایز این سامانه با دیگر موارد مشابه ، می توان به اعمال كنترل هاي نظام ضدپولشويي ، گزارش از حجم نقد الكترونيك صادر شده در قالب كيپا (كيف پول الكترونيكي)‌ ، تهيه و به روزرساني استاندارد تجهيزات و سيستم هاي مرتبط با  كيپا ، اعمال كنترل هاي كشف تقلب نظير مسدودكردن حساب كيف پول و... اشاره کرد .
    از دیگر مزاياي راه اندازي سامانه سپاس، سازمان‌دهي فرآيند اخذ كارمزدها، تسوية مالي و اجماع ذي نفعان است که با انجام کارشناسي هاي لازم در زمینه تعيين جايگاه هر يك از ذي نفعان و بازيگران در سامانه ملي پرداخت همراه، صورت گرفته و به عنوان بخشي از آيين نامه به صاحبان نقش در اين عرصه ابلاغ خواهد شد.

تعداد بازديدها:   4,091