پذیرش 7397 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

   مرکز مبادلات ارزی تا نیمروز بیستم و پنجم آبان ماه ، تعداد 89‌ فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت‌سفارش‌های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 7397  فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   2,455