با گذشت قریب به دو ماه از آغاز فعالیت؛

مرکز مبادلات‌ ارزی‌ با تمام توان به ارایه خدمت می پردازد

 در سوم مهرماه جاری و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مرکز مبادلات ارزي» فعالیت خود را  آغاز کرد و طی این مدت توانسته است در زمینه تامين نيازهاي ارزي متقاضيان و ثبات نرخ ارز نتایج ارزشمندی را به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مرحله نخست مرکز نسبت به تامین ارز گروه‌های کالایی 4،3 و 5 اقدام نمود و در مراحل بعد، اولویت‌های 2‌(غیردارویی)،6 و 7 نیز مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای شدند.
این گزارش می افزاید: اکنون با گذشت قریب به دو ماه از آغاز فعالیت ،«مرکز مبادلات ارزي» با همیاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌های عامل با تمام توان به ارایه خدمت‌ می پردازد و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به مرکز وجود ندارد.
شایان ذکر است در پایان روز کاری بیست و‌هشتم آبان ماه تعداد 147 فقره سفارش به ثبت رسید که با احتساب روزهای گذشته در مجموع، 7813‌ سفارش مشمول تخصیص ارز گردیده است.

تعداد بازديدها:   3,858